Вийшов у світ альбом-каталог «Сталь і золото», в якому представлені рідкісні та унікальні зразки старовинної східної зброї із зібрання Фельдман Фемелі Музеум. Фундаментальне, багато ілюстроване і насичене текстами видання включає в себе 282 зразки холодної (переважно клинкової) зброї, а це лише частина великої і різноманітної колекції, що створювалася Олександром Фельдманом протягом двох з половиною десятиліть.

Географічний діапазон предметів, які увійшли до видання, охоплює майже всю Західну, Центральну, Південну та Південно-Східну Азію, частково Північно-Західну та Північно-Східну Африку, а часові рамки простягаються від кінця XVI до середини XX ст. Представлена зброя приваблює розмаїттям та незвичністю форм, вишуканістю і багатством оздоблення, складною та багатогранною символікою, яскраво вираженим національним колоритом, високою якістю виконання. Вона дає наочне уявлення не лише про характерні особливості зброярського мистецтва народів Сходу, а й про талант, тонкий смак і високу майстерність старих зброярів – відомих і невідомих ремісників, які дбайливо зберігали і передавали з покоління в покоління свої професійні секрети.
Альбом-каталог видано російською та англійською мовами. Перед ним стоїть двояке завдання, а саме: введення в науковий обіг великої кількості нових зброярських пам'яток, раніше мало відомих або зовсім невідомих дослідникам, з одного боку, та популяризація однієї з найкращих приватних колекцій східної зброї в Європі – з іншого. Видання розраховане не тільки на вітчизняних і зарубіжних фахівців, а й на широке коло читачів, які цікавляться східною культурою та мистецтвом. Незважаючи на значний обсяг, велику кількість фактичних відомостей, технічних подробиць і спеціальних термінів, текст легко читається і сприймається, тим більше що деякі з представлених предметів мають свою власну захоплюючу, часом драматичну «біографію». Особливо цікаві і цінні ті з них, які пов'язані з відомими історичними особистостями, в числі яких – турецький султан, індійські магараджі та індонезійські королі.
Подібне видання вперше з'явилося в нашій країні. На думку ряду експертів, воно не просто стоїть в одному ряду з кращими попередніми виданнями такого роду, що вийшли в останні роки за кордоном, але і в багатьох аспектах перевершує більшість з них. Завдяки широті охоплення та глибині опрацювання матеріалу альбом-каталог може стати своєрідним дороговказом для всіх тих, хто цікавиться старовинною східною зброєю.